දුම්වැටියක මිල රුපියල් 55 දක්වා වැඩිවෙයි

දුම්වැටි සඳහා ඉදිරියේ දී සියයට 15ක වැට් බදු පැනවූ පසු දුම්වැටියක මිල රුපියල් 55ක් දක්වා වැඩිවන බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

මේ වනවිට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් සිගරට්ටුවක මිල රුපියල් 07 කින් ඉහළ දමා ඇත.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැවැති රැස්වීමක දී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

දුම්වැටියක මිල රුපියල් 42 දක්වා වැඩි වුව ද බීඩි සහ සුරුට්ටු පරිභෝජනය වැඩිවී නොමැති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේය. සුරුට්ටු සහ බීඩි පරිභෝජනය ද අවම කළ යුතු බවත්, ඊට වඩා වැඩි හානියක් දුම්වැටි භාවිතා කිරීමේ දී සිදුවන බවත්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

සිගරට් මිල වැඩි වුවද ඊට විකල්පයක් ලෙස බීඩි සහ සුරුට්ටු භාවිත කිරීමට ජනතාව පෙළඹීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවත්, දුම්වැටි මිල වැඩි කිරීමෙන් දුම්වැටි භාවිතය සියයට 4 සිට සියයට 5 දක්වා අඩු වී ඇති බවත් අවධාරණය කර සිටියේය.

දුම්කොළ බදු වැඩි කිරීමෙන් ලබන ආදායම තුළින් සෞඛ්‍ය සේවාව සඳහා පනවා ඇති සියලු වැට් බදු ඉවත් කිරීමට තමන් රජයට යෝජනා කරන බවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළේය.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 5 =