දුම්වැටියත් වෙනස් වෙයි

August 25, 2017 | 4:33 pm    0   1191

දුම්වැටියත් වෙනස් වෙයි

ඇමෙරිකාවේ විශේෂඥයන් පිරිසක් දුම්වැටි පිලිබඳ සිදුකල පරීක්ෂණයකින් අනාවරණය කරගත් තොරතුරු අනුව නුදුරේදීම දුම්වැටි වල වෙනසක් සිදුවනු ඇති බව වාර්තා වේ.

එම පරීක්ෂණය සිදුකල පිරිස පෙන්වාදී ඇත්තේ ලොව පුරා අධික පිරිසක් දුම්වැටි වලට ඇබ්බැහිවී ඇත්තේ දුම්වැටි වල පවතින අධික නිකොටින් ප්‍රමාණය නිසා බවයි. තවද නිකොටින් ප්‍රතිශතය පෙරට වඩා අඩු කළහොත් දුම් පානය කරන පිරිස මිට වඩා විශාල වශයෙන් අඩුවන බව ද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

එම පරීක්ෂණය සඳහා ඔවුන් විසින් නිකොටින් ප්‍රතිශතය අඩු දුම්වැටි යොදාගෙන තිබූ අතර එහිදී අනාවරණය වී ඇත්තේ එම දුම්වැටි වලට ඇබ්බැහි වන පිරිස ඉතා අඩු බවයි.

ඒ අනුව දුම්වැටිවල නිකොටින් ප්‍රතිශතය නුදුරේදීම අඩු වනු ඇති බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: