දුර්ලභ රයිනෝ විශේෂයකට අලුත් නිවහනක්

තනි අඟක් සහිත රයිනෝ ජීවීන් පස් දෙනකු දැනට ජීවත් වෙන වනගැබෙන් ඉවත් කොට වෙනත් ස්ථානයක පදිංචි කරවීමට නේපාලයේ වන සත්ව සංරක්ෂණ නිලධාරීන් පියවර ගෙන තිබේ. ඔවුන් අතිශයින් දුර්ළභ ජීවින් විශේෂයක් ලෙස සැළකේ.

තනි අඟක් සහිත රයිනෝ ජීවීන් තුන් දෙනෙකු ඖෂධ මගින් සාර්ථකව පාලනය කොට බටහිර නේපාලයේ අඩු සත්ව ගහනයක් සහිත සංරක්ෂිත වනයකට මුදා හරිනු ලද බව එරට සත්ව සංරක්ෂණ ඒකකය පවසයි. එහි අරමුණ ලෙස ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ මෙය රයිනෝ දැවැන්තයන් වෙනත් ස්ථානවල රැඳවීම එම ජීවීන්ට වැඩි ඉඩකඩ සහිත වාසභූමියක් ලබා දීමක් මෙන්ම ගවයන් ගෙන් බෝවෙන අසනීප වලට ඔවුන් ගොදුරු වීම වළක්වා ගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ද වන බවයි. එසේම රයිනෝ වෙනත් ස්ථානවල පදිංචි කරනු ලැබීමේ නේපාල ව්‍යාපෘතිය එම ජීවීන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමටත් ඔවුන් දඩයකරුවන්ට ගොදුරු වීම අඩු වීමටත් හේතු වී ඇති බවට විශ්වාස කෙරේ.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four − 2 =