දෙවියන්වත් කොල්ලකාලා

May 15, 2017 | 2:04 pm    0   331

දෙවියන්වත් කොල්ලකාලා

මඩකලපුව කාත්තාන්කුඩි පොලිස් වසමට අයත් ආරයම්පදියේ හින්දු දේවාල දෙකක් එකම අවස්ථාවේ කඩා වටිනා පහන් හා වටිනා දේවාලයේ භාණ්ඩ හොරකම් කර ඇති බවට කාත්තාන්කුඩි පොලිසිය පැවසූහ.

මෙය ඊයේ (14) සිදු වී ඇත. ආරයම්පදි සෙංගුන්දර් පාරේ තීරුනීලකන්ඩර් විනායගම් දේවාලය කඩා විශාල පහන් දෙකක් ඇතුළු පහන් හතක් හා එල්ලන පහන් සොරුන් විසින් රැගෙන ගොස් ඇත. මෙහි වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ තුනක් බව දේවාලයේ භාණ්ඩාගාරික එස්.මනිසේකරන් මහතා පැවසීය.

ආරයම්පදි පේච්චියම්මන් කෝවිල් පාර ශ්‍රී සිත්ති විනායගර් එල්ලුචේනෙයි පිල්ලයාර් දේවාලයෙන් පහන් හතරක් වටිනා භාණ්ඩ සොරකම් කර ඇත. මෙහි වටිනාකම ලක්ෂ දෙක හමාරක් බව දේවාලයේ සභාපති එස්. පුස්පාකරන් මහතා පැවසීය.

කාත්තාන්කුඩි පොලිසිය පරීක්ෂණ සිදු කරයි.
Jawfer Khan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: