දෙසම්බර් 30 වනදා ශෝක දිනයක්

December 28, 2016 | 11:30 am    0   716

දෙසම්බර් 30 වනදා ශෝක දිනයක්

හිටපු අගමැති රත්නසිරි වික්‍රමනායක මහතාගේ අභාවය හේතුවෙන් දෙසැම්බර් 30 වනදා ශෝක දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ බව සඳහන් කලේ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතායි. කෙසේ වෙතත් මුලින් ප්‍රකාශ කර තිබුනේ දෙසැම්බර් 31 ලෙසටයි. නමුත් අද වන විට එය නැවත සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: