දේශපාලඥයෙක් IPS කෙනකු මහමග අඬවයි : මාධ්‍ය පරල වෙයි

May 11, 2017 | 11:00 am    0   233

දේශපාලඥයෙක් IPS කෙනකු මහමග අඬවයි : මාධ්‍ය පරල වෙයි

ඉන්දීය භාරත ජනතා පක්ෂය හෙවත් බීජේපී හි සාමාජිකයකු වන ආචාර්ය රාධා මොහාන් දාස් අගර්වාල් පොලිස් නිලධාරිනියකට උස් හඬින් මහමග බැණ වදින වීඩියෝවක් ඉන්දියාවේ එන්ඩීටීවී නාලිකාව විසින් පල කරනු ලැබ ඇත.
වයස අවුරුදු 80ක් වන මොහු ඉන්දියාවේ නීති සම්පාදකයකු වශයෙන් හඳුන්වා දෙන එන්ඩීටීවී නාලිකාව ඔහු පොලිස් නිලධාරිනියට අපහාස නොකළ බව පවසන බවද පවසයි.

ගොරක්පූර් යන පළාතේ නායකයකු වන අගර්වාල් පොලිස් නිඅධාරිනියට චෝදනා කරන්නේ ‘තමන්ගේ සීමාවේ සිටින්නැ’යි නියෝග දෙමිනි.

නිලධාරිනිය චාරු නිගම් එහිදී කඳුළු සලන ආකාරයද දක්නට ලැබේ. එන්ඩීටීවී නාලිකාව මෙම වීඩියෝව ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ නීති හදන්නා සීමාව නොපනින ලෙස අවධාරණය කරමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: