දේශපාලන පත්කිරීම්වලින් තොරව විදුහල්පති පත්විම් 3901 ක් ලබාදුන් බව අකිල කියයි

May 5, 2017 | 11:00 am    0   308

දේශපාලන පත්කිරීම්වලින් තොරව විදුහල්පති පත්විම් 3901 ක් ලබාදුන් බව අකිල කියයි

පාසල් පද්ධතිය තුළට ඇතුල් වී තිබූ දේශපාලන පත්කිරිම් ,බඳවාගැනීම් වලින් තොරව විදුහල්පති පත්විම් 3901 ක් ලබාදීමට වත්මන් රජය කටයුතු කරඇති බව අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ(04) පැවසීය.
වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත්වන විට අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ පුරප්පාඩු 882ක් පැවැති බවත් පසුගිය රජය විදුහල්පති තනතුරේ වැඩ බැලීමට උපගුරුවරු 4400ක් පත්කර තිබූ බවත් ඇමතිවරයා පැවසීය.
අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය ගුණාත්මක හා වඩාත් ඵලදායි ලෙස පවත්වාගෙන යාම මෙන්ම දේශපාලන බලපෑම් වලින් තොර ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන බවත් ඇමතිවරයා පැවසීය.එමෙන්ම සමස්ථ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් වත්මන් රජය යටතේ සුවිශේෂි වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක වන බවත් ඇමතිවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: