දොස්තරලත් ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වන්න හදයි

May 11, 2017 | 5:00 pm    0   203

දොස්තරලත් ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වන්න හදයි

රජයේ වෛද්‍යවරුන්ගේ වර්ජනයන්ට මුහුණ දීම සඳහා ඉන්දියාවෙන් වෛද්‍යවරුන් ගෙන ඒමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි.

ඒ පිළිබඳ මේවන විටත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උසස් නිලධාරින් දැනුවත් කර ඇතැයිද ආණ්ඩුවේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

නිරන්තර වැඩ වර්ජනවලින් පොදු ජනතාව පීඩාවට පත්වීමෙන් වළක්වාලීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් ආණ්ඩුවේ තීරණයට හේතුවී ඇති බවද කියැවෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: