ද.ඉන්දියාවේ සරාගී නිළිය තමන්නා

February 9, 2017 | 10:55 am    0   871

ද.ඉන්දියාවේ සරාගී නිළිය තමන්නා

ජනප්‍රිය බොලිවුඩ් හා කොලිවුඩ් නිළි තමන්නා භාටියා විසින් දකුණු ඉන්දීය සිනමාවේ සරාගී නිළි කිරුළ දිනාගැනීමට සමත්ව ඇතැයි ඉන්දියානු මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඒ පසුගිය වසරේ මෙහි මුල්තැනට පත්වු ශ්‍රීයා සරන් දෙවැනි තැනට පත් කරමිනි.

මෙම ලැයිස්තුවේ දෙවැනි තැන ශ්‍රීයාට හිමිවෙද්දි පිළිවෙළින් ඉලේනා, සමන්තා රිතු, ආශින්, ටප්සි පන්නු, ශ්‍රෑති හසන්, ත්‍රීෂා ක්‍රිෂ්ණන්ට අනෙකුත් ස්ථාන හිමිව තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, මෙම ලැයිස්තුවට නවක නිළියන් කිසිවෙකු නම් නොකර තිබීමද විශේෂත්වයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: