ධීවරයන් කැස්බෑවෝ මස් කරලා

April 13, 2017 | 2:00 pm    0   396

ධීවරයන් කැස්බෑවෝ මස් කරලා

නීතිවිරෝධී ලෙස කැස්බෑ මස් කිලෝ හතරක් ළඟ තබාගෙන සිටි ධීවරයින් දෙදෙනෙක් මුන්දලම පොලිසියේ නිලධාරීන් විසින් එම කැස්බෑ මසුත් සමගම අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ලැබී ඇති ඔත්තුවකට අනුව මුක්කුතොඩුවාව වෙරළේදී කැස්බෑ මසුත් සමග මෙසේ පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ මුක්කු තොඩුවාවේ ධීවරයින් දෙදෙනෙකුව ය. මසුන් ඇල්ලීමට මහ මුහුදේ ඈත දියඹට ගිය අවස්ථාවේ දැලකට අසු වී ඇති මෙම කැස්බෑවන් එම ධීවරයින් විසින් මරනු ලැබ, මස් කරනු ලැබ විකුණා ඇති බවත් ඉතිරි මස් ටිකද විකිණීමට තබාගෙන සිටියදී මෙසේ පොලිසියට අසු වී ඇති බවත් සිදු කළ පරීක්ෂණවලදී හෙළි වී ඇත.

මරා මස් කළ කැස්බෑවන් හතරදෙනාගේ කටු සැකකාර ධීවරයින් මුහුදට විසි කර දමා ඇති බවද එම පොලිස් පරීක්ෂණවලදී වැඩිදුරටත් හෙළි වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: