නන්දාමාලනීගේ සින්දුව කිව්වට පස්සේ සමන්මලී මුහුණ දීපු අභියෝගය

March 7, 2017 | 10:04 am    0   479

නන්දාමාලනීගේ සින්දුව කිව්වට පස්සේ සමන්මලී මුහුණ දීපු අභියෝගය

පසුගිය දිනෙක ITN නාලිකාවේ chat & music වැඩසටහනේදී ජනප්‍රිය නිළි සමනලී ෆොන්සේකා විසින් නන්දා මාලනී මහත්මියගේ ගීතයක් ඇගේ හඬට ඉතාමත් සමාන හඬකින් ගායනා කළා ඔබට මතක ඇති. මේ ඒ අවස්ථාවට පසු සමනළීට මුහුණදීමට වුනු අභියෝගයයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: