නල ජලය අඩාල වෙන හැඩයි

February 10, 2017 | 1:48 pm    0   413

නල ජලය අඩාල වෙන හැඩයි

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති කි‍්‍රයාත්මක කරන වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් ජල සැපයුම අඩාල වීමේ අවදානමක් මතුව තිබේ.

ඉංජිනේරු ඩිප්ලෝමාධාරීන්ගේ සංගමය සහ කාර්මික නිලධාරීන්ගේ සංගම මෙම වෘත්තීය සමිති කි‍්‍රයාමාර්ගයට එක්ව සිටියි.

රාත‍්‍රී නඩත්තු සේවාවලින් සහ අතිකාල සේවාවලින් ද මේ වන විට ද ඉවත් වී සිටින අතර ඉල්ලීම් ලැබෙන තෙක් වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ග සිදු කරන බව ද සදහන්ය.

වෘත්තීය කි‍්‍රයාමාර්ගය හේතුවෙන් සතිඅන්තයේ ජල සැපයුම බිඳවැටීමේ අවදානමක් මතුව ඇත.

වැටුප් වැඩිවීම් සහ තනතුරු සම්බන්ධ ඉල්ලීම් කිහිපයක් වෙනුවෙන් මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය සිදු කෙරෙයි.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: