නව ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි පත්වේ

June 29, 2017 | 6:26 pm    0   280

නව ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි පත්වේ

නව ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ලෙස පත්වූ ජෙනරාල් ක්‍රිෂාන්ත ද සිල්වා මහතා අද (29) සිය තනතුරේ වැඩ භාර ගන්නා ලදී.

ඒ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ක්‍රීඩාංගනයේදිය.

එහිදී ඒ මහතා වෙනුවෙන් සම්මාන මුරයක් ද පැවැත්විණි.

ඒ මහතා මිට පෙර යුද හමුදාපති ලෙස රාජකාරියේ නිරත වූ අතර, ඒ මහතාගේ මෙම නව පත්වීමත් සමග යුද හමුදාපති ධුරයේ පුරප්පාඩුවක් ඇතිවී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: