“නව විවස්ථාවේ අරමුණ මාව දඩයම් කිරීම” – මහින්ද රාජපක්ෂ

June 26, 2017 | 9:03 am    0   391

“නව විවස්ථාවේ අරමුණ මාව දඩයම් කිරීම” – මහින්ද රාජපක්ෂ

“නව විවස්තාවක් ගෙන ඒමේ අරමුණ තමන් ඇතුළු පිරිස දයයම් කිරීමයි. වෙන මොනවත් නෙවෙයි” හිටපු ජනාධිපති කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (25) කුරුණෑගල පැවති ජන හමුවකදී පැවසිය.

වත්මන් ආණ්ඩුව නව විවස්තාවක් ගෙන ඒමේ සුදානමක් පවතින අතර, මේ දිනවල ඒ පිලිබඳ දේශපාලන ලෝකය උණුසුම් වී තිබේ. කුරුණෑගල ගොකරැල්ල උත්තුංගාරම විහාරස්ථානයේ ආගමික වැඩසටහනකට සහභාගී වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එහිදී එම නව විවස්තව පිළිබඳව ද සඳහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: