නිදහස් දවසෙ FB එකේ කුණු අයින් කරමු

February 1, 2017 | 4:39 pm    0   830

නිදහස් දවසෙ FB එකේ කුණු අයින් කරමු

ජාතිවාදී, වර්ග වාදී හා ආගම්වාදී පෝස්ටු FB එකෙන් ඉවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පෙබරවාරි (04) නිදහස් දා පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

ඩිජිටල් ශ‍්‍රමදානය නමින් මෙම වැඩසටහන නම්කර තිබේ.

FB එකේ එම පෝස්ටු Delete හා Untag කරමින් ඔබටත් ඒ සදහා දායක වීමට හැකිය.

එළඹෙන පෙබරවාරි 04දා 69වැනි නිදහස් දිනය සතුටින් හා සාමයෙන් සමරමු.

Image may contain: text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: