නියඟයේදී හයිය දෙන්න එක්සත් ජාතීන් සූදානමින්

එළැඹිය හැකි නියං තත්ත්වය හමුවේ ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට ලබාදිය යුතු සහන පිළිබඳ සොයා බැලීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ නියෝජිත පිරිසක් ජනපති හමුවී තිබේ.

ඉදිරියේදී මතුවිය හැකි නියං තත්ත්වය හමුවේ පීඩාවට පත්වන ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට අවශ්‍ය සහන සැළසීමට එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ සහ ඊට අනුබද්ධිත සියලු ආයතනවල පූර්ණ සහය ලබාදෙන බව එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නේවාසික නියෝජිත සහ එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ ශ‍්‍රී ලංකා නේවාසික සම්බන්ධීකාරක ඌනා මැක්කර්ලි මහත්මිය ප‍්‍රකාශ කළාය.

එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ නේවාසික නියෝජිතවරිය, එක්සත් ජාතින්ගේ ලෝක ආහාර වැඩසටහනේ නියෝජිත සහ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන අධ්‍යක්ෂවරිය, එක්සත් ජාතින්ගේ ලෝක ආහාර වැඩසටහනේ විධායක අධ්‍යක්ෂවරිය ඇතුළු නියෝජිත පිරිසක් ඊයේ (16) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපතිවරයා හමුවී තිබේ.

වියළි කාලගුණයත් සමග මතුවිය හැකි නියං තත්ත්වයට රජයක් ලෙස මුහුණදෙමින් ජනතාවට අවශ්‍ය සහන සැළසීම සඳහා විශේෂ ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකායක් ද පත් කිරීමට ජනාධිපතිතුමා විසින් කටයුතු කිරීම නියෝජිත පිරිසගේ ඇගයීමට ලක් විය.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − one =