නිවසට පැමිණ සිදුකරන රුධිර පරීක්ෂාවන් පිලිබඳ අසත්‍ය ප්‍රචාර පැතිරු අයට වැඩ වරදී

May 8, 2017 | 11:00 am    0   500

නිවසට පැමිණ සිදුකරන රුධිර පරීක්ෂාවන් පිලිබඳ අසත්‍ය ප්‍රචාර පැතිරු අයට වැඩ වරදී

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් සෞඛ්‍ය සේවාවට හානි වන අයුරින් අසත්‍ය ප්‍රචාර පතුරන සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි පිළිබඳව කඩිනම් පරීක්ෂණයක් කරන ලෙස ඉල්ලා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් කර ඇත.

බරවා මර්ධන ව්‍යාපාරයට අනුයුක්තව සේවය කරන මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින් රාත්‍රී කාලයේ නිවෙස්වලට පැමිණ රුධිර පටල ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට භීතියට පත්කරවන සාවද්‍ය තොරතුරු සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ ප්‍රචාරය වෙමින් පවතියි.

එම සාවද්‍ය හා භීතියට පත්කරවන තොරතුරු පැතිරවීම සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් පරීක්ෂණයක් සිදුකරන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කරන ලද පැමිණිල්ලේ සඳහන් වේ.

මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාවෙන් බරවා රෝගය අවම කර ඇති බවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් සහතික කර ඇති නමුත් නැවත එම රෝගය හිස එසවීම වැළක්වීම සඳහා බරවා රෝග මර්දන ව්‍යාපාරය විසින් කටයුතු කරනු ලබයි.

මේ සඳහා රාත්‍රි කාලයේ නිවෙස්වලට පැමිණෙන බරවා මර්දන ව්‍යාපාරයට අනුයුක්ත මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන්ට සහාය වන ලෙස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ජයසුන්දර බණ්ඩාර මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

එසේ පැමිණෙන නිලධාරීන් නිල ඇඳුමෙන් සැරසී සේවා හැඳුනුම්පත් පැළඳ සිටින අතර මේ පිළිබඳව තොරතුරු ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් ලබා ගත හැකිය.

බරවා ක්ෂුද්‍ර පණුවා පර්යන්ත රුධිරයට රාත්‍රී කාලයේ දී පැමිණෙන බැවින් බරවා රුධිර පරීක්ෂාව රාත්‍රී කාලයේදී සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: