නුවරඑළියේ කාමර උණුසුම් කිරීම සඳහා මස් පුච්චන (BBQ උඳුන් භාවිත නොකරන්න. – ජාතික විෂ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය

March 27, 2017 | 10:00 am    0   354

නුවරඑළියේ කාමර උණුසුම් කිරීම සඳහා මස් පුච්චන (BBQ උඳුන් භාවිත නොකරන්න. – ජාතික විෂ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය

වසන්ත සමය තුළ නුවරඑළියේ කාමර උණුසුම් කිරීම සඳහා මස් පුච්චන උඳුන් (බාබකිව්) භාවිත නොකරන්නැයි ජාතික විෂ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ අංශ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය වරුණ ගුණතිලක විශේෂ ඉල්ලීමක් කරයි. මෙම උඳුන් දහනය සඳහා දර හා ගල් අඟුරු භාවිත කරන බැවින් එම දහනයෙන් කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව විශාල ලෙස පරිසරයට මුදාහරින බව ඔහු පෙන්වා දෙයි.
කාමරයක දොර, ජනේල වසා මෙම උඳුන් දැල්වීමේදී කාමර තුළ කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව අධික ලෙස ඉහළ ගොස් එහි සිටින පුද්ගලයන්ට හුස්ම ගැනීමට නොහැකිව මරණය සිදුවිය හැකි බවත් පසුගිය වසරේදී එවැනි මරණ කිහිපයක් සිදු වූ බවත් වෛද්‍ය ගුණතිලක සඳහන් කරයි.  මේ හේතුවෙන් වසන්ත සමය තුළ කාමර වෙන් කිරීමේදී කාමර උණුසුම් කිරීමට භාවිත කරන්නේ කුමක්ද යන්න සොයා බලන ලෙස ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

– ශ්‍රියාණි විජේසිංහ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: