පරණ අය අලුත් news එකක් කියයි – රූපවාහිනියට 35 යි

February 15, 2017 | 3:28 pm    0   435

පරණ අය අලුත් news එකක් කියයි – රූපවාහිනියට 35 යි

ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාව ආරම්භ කර ඊයේ(14) දිනයට අවුරුදු 35ක් සැපිරුනා. ඒ වෙනුවෙන් ඊයේ රාත්‍රියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සිදුකෙරුණේ ජාතික රූපවාහිනියේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිවේදකයෙකු සහ නිවේදිකාවක විසින්. එම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය අතරතුර ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාවේ ප්‍රෞඩ ඉතිහාසය පිලිබඳවද ඔවුන් සඳහන් කළා. එම අවස්ථාවේ වීඩියෝව පහතින්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: