පර්පචුවෙල් ට්‍රේෂරිස් වෙනුවෙන් පෙනීසිටි නීතිඥයා ඉවත්වෙයි

September 7, 2017 | 12:03 pm    0   436

පර්පචුවෙල් ට්‍රේෂරිස් වෙනුවෙන් පෙනීසිටි නීතිඥයා ඉවත්වෙයි

ප්‍රශ්නගත මහා බැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් පර්පචුවෙල් ට්‍රේෂරිස් සමාගම වෙනුවෙන් බැඳුම්කර කොමොසම හමුවේ තවදුරටත් පෙනී නොසිටින බව එම සමාගම වෙනුවෙන් පෙනීසිටි නීතිඥයා වන ජනාධිපති නීතිඥ නිහාල් ප්‍රනාන්දු  පවසයි.

තමනටද එම සමාගම විසින් කරුණු වසන් කර ඇතැයි ඔහු පසුගියදා කොමිසම හමුවේ කියා සිටියේ එහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා විසින් සාක්ෂි ලබා දීමෙන් පසුවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: