පරිපූරක වෛද්‍ය සේවාව පැය 24ක් වැඩ වර්ජනයක

March 29, 2017 | 10:00 am    0   229

පරිපූරක වෛද්‍ය සේවාව පැය 24ක් වැඩ වර්ජනයක

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පරිපූරක වෛද්‍ය සේවාවට අයත් සේවාවන් පහක් ඉල්ලීම් දහයක් මුල් කර ගනිමින් අද(29) උදේ 8 සිට හෙට (30) උදේ 8 දක්වා පැය 24 ක් රට පුරා රජයේ සියලු රෝහල්වල වැඩ වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කරන බව පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලයේ සභාපති අජිත් තිලකරත්න මහතා පවසයි.
ඖෂධවේදීන්, වෛද්‍ය රසායනාගාර කාර්මික විද්‍යාඥ නිලධාරින්, විකිරණ තාක්ෂණවේදීන්, භෞත චිකිත්සක හා වෘත්තීය චිකිත්සක යන සේවාවන් පහට අයත් 5000 ක පිරිසක් මේ වැඩ වර්ජනයට එකතු වන බව ද ඔහු පැවැසුවේය.
පරිපූරක වෛද්‍ය සේවාව උපාධිධාරි සේවාවක් බවට පත් කිරීම, පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා උපාධිධාරින්ගේ නිශ්චිත වැටුප් නිර්මාණය කිරීම, වැඩි කළ මූලික වැටුපට අනුව අතිකාල රේට් අගය ගැලපීම, 2015.12.31 සිට නවතා තිබෙන ශ්‍රේණි උසස් වීම් ලබාදීම‍, අමාත්‍යාංශය තුළ පරිපූරක වෛද්‍ය සේවාවට අදාළව අධ්‍යක්ෂ තනතුරක් ස්ථාපිත කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් දහයක් මුල් කර ගනිමින් මේ වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.
වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් රෝගීන්ට ඖෂධ නිකුත් කිරීම, එක්ස් කිරණ පරීක්ෂණ කිරීම, වෛද්‍ය රසායනාගාර පරීක්ෂණ කිරීම, වෘත්තීය හා භෞත චික්තසක කටයතු කිරීම යනාදි සියල්ල නතර වන බවත් හදිසි ප්‍රතිකාර සියල්ල සිදු කරන බවත් ඒ මහතා පැවැසුවේය.
රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල, පේරාදෙණිය සිරිමාවෝ ළමා රෝහල, ද සොයිසා කාන්තා රෝහල, කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහල, මහරගම අපේක්ෂා රෝහල යනාදි රෝහල් හැර රට පුරා සියලු රෝහල්වල මේ වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: