පළමු හාදුව

May 17, 2017 | 2:00 pm    0   301

පළමු හාදුව

අමෙරිකාව විසින් ජපානයට පරමාණුක බෝම්බ හෙලීමෙන් පසු 1945 අගෝස්තු මසදී ජපානය අමෙරිකාවට යටත්වීම ජර්මනියේ පරාජයට බොහෝ හේතුවූ කාරණාවකි.ජපානය විසින් පර්ල් හාබර් වරයාට එල්ල කල ප්‍රහාරයට “වාඩුව“ ලැබීමත් සමග ඇමරිකානු නාවික හමුදාව එය මහ ඉහළින් සැමරූහ.පර්ල් හාබර් වරායේදී හාද වූ මේ අමෙරිකා නාවිකයෙකු හා හෙදියක් වූ මෙම යුවල ජපන් ප්‍රහාරයෙන් දිවිතොර නොවී තවදුරටත් ජීවත් වීම සම්බන්ධව හදවත පුරා නැගී ගිය ප්‍රේමයෙන් එකිනෙකා සිපගත් ආකාරය දැන්වෙන මෙම ඡායාරුව ලොව බොහෝ පතල වූ ඡායාරුවකි.ඡායාරූප ශිල්පියා ගැන සඳහන් නොමැති මෙම ඡායාරුව අහම්බෙන් කැමරාවේ සටහන් වූවකි.(ස්ථානය – ඇමරිකාවේ මෑන්හැටන් චතුරශ්‍රය)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: