ප්ලාස්ටික් වෙනුවට ශාඛ පත්‍ර පිඟන්

December 17, 2016 | 12:43 pm    0   951

ප්ලාස්ටික් වෙනුවට ශාඛ පත්‍ර පිඟන්

කෘතීම අමුද්‍රව්‍ය වලින් නිපදවන ලද පිඟන් වෙනුවට ශාඛ පත්‍ර වලින් සාදනු ලබන පිඟන් හඳුන්වාදීමට ජර්මන් සමාගමක් විසින් සූදානම් වනවා.

ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව වැනි ආසියාතික රටවල් වල අහාර එතීම සඳහා ගනු ලබන ශාඛ පත්‍ර වර්ග කිහිපයක් ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරගෙන එම ශාඛ පත්‍ර එකට තබා මැසීමෙන් පසු යන්ත්‍රානුසාරයෙන් මෙම පිඟන් සහ භාජන නිපදවනවා.

ප්ලාස්ටික් සහ වෙනත් නොදිරන ආහාර ඇසුරුම් වෙනුවට පරිසර හිතකාමී මෙම ඇසුරුම් ඉක්මනින් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා.

ශාඛ පත්‍ර පිඟන්

ශාඛ පත්‍ර පිඟන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: