ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආපස්සට හැරවූ ඒකාධිපති ආණ්ඩුවක ගැත්තන් පාර්ලිමේන්තුව අක්‍රිය කරන්න හදනවා

April 7, 2017 | 10:00 am    0   170

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආපස්සට හැරවූ ඒකාධිපති ආණ්ඩුවක ගැත්තන් පාර්ලිමේන්තුව අක්‍රිය කරන්න හදනවා

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආපස්සට හැරවූ ඒකාධිපති ආණ්ඩුවක ගැත්තන් ලෙස සිටි අය තවදුරටත් පාර්ලිමේන්තුව අක්‍රිය තත්ත්වය පත් කිරීමට උත්සාහ දරන බව අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන ඇමැති විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

ආණ්ඩුවේ යෝජනාවක් ලෙස ඉදිරිපත් කිරිමට තිබූ ජිනීවා යෝජනාව පිළිබද විවාදය උපක්‍රමශීලිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ යෝජනාවක් බවට පත් කරගත් මෙම කණ්ඩායමට මෙම විවාදය සිදු කිරීමේ කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නොතිබූ බවද ඇමැතිවරයා කීවේය.

මේ විවාදය ගෙනගියහොත් ආණ්ඩුවෙන් කරුණු දක්වන උදවිය නිවැරැදි කරුණු ජනතාවට කියන නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මේ වේලාව ප්‍රශ්නය දඩමීමා කරගෙන කඩාකප්පල් කරන්න උත්සාහ කළ බවද හෙතෙම පෙනප්වා දුන්නේය.

ඇමැතිවරයා මේබව සදහන් කළේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගීවෙමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: