ප්‍රමිතිය නැති ගිනිපෙට්ටි කම්හලකට සීල් තියලා

March 10, 2017 | 12:29 pm    0   608

ප්‍රමිතිය නැති ගිනිපෙට්ටි කම්හලකට සීල් තියලා

ප්‍රමිතියෙන් තොරව ගිනිපෙට්ටි නිෂ්පාදනයේ නිරත වූ නිට්ටඹුවේ පිහිටි කර්මාන්තශාලාවකට මුද්‍රා තැබීමට පාරිභෝගික අධිකාරිය කටයුතු කර ඇත.

ගිනිපෙට්ටි පැකට් 28,080ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර එළඹෙන මාර්තු 17වනදා අත්තනගල්ල අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ තත්ත්ව සහතිකය නොමැතිව ගිනිපෙට්ටි නිෂ්පාදනය කර බෙදා හරින කර්මාන්තශාලාවකට ඊයේ (09) සවස මෙසේ නිට්ටඹුවේදී මුද්‍රා තබා ඇත.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනතේ 12(1) වගන්තියට අනුව ගිනිකූරු නිෂ්පාදනය කර පෙට්ටිවල අසුරා අලෙවි කිරීමේදී එයට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ තත්ත්ව සහතිකය තිබී නොමැත.

එස්.එල්.එස්. ප්‍රමිති සහතිකය නොමැතිව ගිනිපෙට්ටි නිෂ්පාදනය හා අලෙවි කරන බවට පාරිභෝගික අධිකාරිය ලද පැමිණිල්ලකට අනුව මේ වැටලීම සිදු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: