ප්‍රියංකර ජයරත්නට අල්ලස් කොමිසමෙන් නඩු

June 9, 2017 | 6:23 pm    0   242

ප්‍රියංකර ජයරත්නට අල්ලස් කොමිසමෙන් නඩු

By Editor

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ ස්ථාපිත කර නොමැති තනතුරක් සඳහා පුද්ගලික ලේකම්වරයෙකු පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු සිවිල් ගුවන් සේවා ඇමති ප්‍රියංකර ජයරත්න මහතාට සහ එම පුද්ගලික ලේකම්වරයාට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම විසින් අද (08) නඩු පවරනු ලැබීය.

“සංවර්ධන සැලසුම් සම්බන්ධිකරණ පුද්ගලික ලේකම්” ලෙස මෙම නව තනතුර ඇතිකර 2011 අගෝස්තු 16 වැනිදා සිට 2012 දෙසැම්බර් 31 දක්වා කාලය තුල මෙම ලේකම්වරයා අදාල තනතුරට පත්කර තිබිණි.

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය දුෂණ අක්‍රමිකතා සිදුකිරීමට පෙළඹවීම ඇතුළු චෝදනා 5 කට හිටපු ගුවන් සේවා ඇමති  ප්‍රියංකර ජයරත්න මහතාට එරෙහිව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී මෙම නඩුව පවරනු ලැබීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: