ප්‍රියංකාගේ තැන ටීනාට සෙට් වෙලා

January 25, 2017 | 11:43 am    0   432

ප්‍රියංකාගේ තැන ටීනාට සෙට් වෙලා

ජාත්‍යන්තරයේ ඉහළින්ම ඇති වෙළෙඳ නාමයක් වන ලිවයිස් නාමයේ ආසියානු වෙළෙඳපොළ සඳහා ප්‍රධාන නිරූපිකාව ලෙස නිරූපිකා ටීනා ෂනෙල් එක්වී තිබේ.

මීට පෙර මෙම ලිවයිස් වෙළෙඳ නාමයේ ආසියානු ප්‍රධාන නිරූපිකාව ලෙස හොලිවුඩ් නිළි ප්‍රියංකා චෙප්රා කටයුතු කළාය.

මේ වන විට 23 හැවිරිදි ටීනා ෂනෙල් ලංකාවේ ජනප‍්‍රිය රූප රචන හා මෝස්තර නිරූපිකාවක් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: