පාකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට නව සභාපතිවරයෙක්

August 9, 2017 | 8:48 pm    0   321

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට නව සභාපතිවරයෙක්

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස නජාම් සේති තෝරා පත්කරගෙන ඇත. ඒ මිට පෙර එහි සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කල 83 හැවිරිදි ශාහර්යාර් ඛාන් එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීම හේතුවෙනි.

පාකිස්තාන නිලධාරීන් 10 දෙනා විසින් ඒකමතිකව ඔහුව මේ සඳහා තෝරාපත්කරගෙන ඇත්තේ ඉදිරි වසර 3 සඳහාය.

ඔහු මිට පෙර 2013 ජුනි සිට 2014 ජුලි දක්වා කාලය තුල පාකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළේය.

පාකිස්තාන අගමැති නවාබ් ෂරිෆ් විසින් ජූලි 8 වැනි දින නව පාලක මණ්ඩලය පත් කරනු ලැබිය.

එම සාමාජිකයන් අතුරින් එක අයෙකු සභාපතිවරයා වශයෙන් තොරපත්කරගත යුතු අතර, සභාපති තනතුරට වෙනත් කිසිදු අයදුම්පතක් ඉදිරිපත්වී නොතිබිණි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: