පාප්වහන්සේගේ හිස්වැසුම පැහැරගනීයි. එය වීඩියෝවක සටහන් වෙයි

March 27, 2017 | 3:00 pm    0   510

පාප්වහන්සේගේ හිස්වැසුම පැහැරගනීයි. එය වීඩියෝවක සටහන් වෙයි

අති උතුම් ශුද්ධෝත්තම පාප් වහන්සේගේ හිස් වැසුම පැහැරගැනීමකට ලක් වී තිබේ.

‘ටයිම්’ වෙබ් අඩවිය එම පුවත එසේ වාර්තා කර තිබුණේ පාප් වහන්සේ පුදුමයට පත් කරමින් වතිකානයේ පැවති එළිමහන් ආශිර්වාද කිරීමකදී උන්වහන්සේ නිතර පලඳින හිස් වැසුම කුඩා දැරිවියක් විසින් පාප්වහනේට නොදැනෙන පරිදි ගලවා ගැනීමට තැත් කිරීමත් සමගයි.

දැරිවිය එම හිස් වැසුම ගලවා ගන්නේ සුරතල් විලාසය සමග පාප් වහන්සේ පුදුමයට හා ප්‍රසන්නතාවට පත් වෙනු වීඩියෝවේ දැක්වේ.

එම වීඩියෝව පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: