පාර්ලිමේන්තුවේ ආහාර වල මිල වැඩි කෙරේ

September 6, 2017 | 11:39 am    0   264

පාර්ලිමේන්තුවේ ආහාර වල මිල වැඩි කෙරේ

පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරුන්, කාර්ය මණ්ඩලය සහ මාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් ලබාදෙන ආහාර වල මිල ගණන් අද (06) දිනයේ සිට ඉහළ දමා ඇත.

ඒ අනුව මන්ත්‍රීවරුන් වෙනුවෙන් දැනට ලබාදෙන දිවා ආහාර වේල රුපියල් 150ක් වන අතර, එය අද සිට රුපියල් 200ක් වනු ඇත.

කතානායක කරු ජයසුරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වූ  පාර්ලිමේන්තු ගෘහ කාරක සභා රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගෙන ඇත. පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම පක්ෂ වල නියෝජිතයන් මෙහි සාමාජිකයන් ලෙස කටයුතු කරයි.

ඒ අනුව වෙනස් වූ නව මිල ගණන් මෙසේය. 

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දිවා ආහාර වේල

 පැවතී මිල     නව මිල 

උදේ ආහාර වේල                          60.00       100.00

දහවල් ආහාර වේල                      150.00       200.00

තේ සහ කෙටි කෑම                     25.00        50.00

බැදපු මාළු  (ග්‍රෑම් 200)                45.00       100.

බැදපු කුකුල් මස්                        44.00       100.00

බිත්තර 4ක ඔම්ලට් 1                 18.00        25.00  

විධායක ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා දහවල් ආහාර වේල  

                                                 200.00       350.00

විධායක නොවන නිලධාරින්ගේ දහවල් ආහාර වේල

                                                         100.00       200.00

 මාධ්‍යවේදීන්ගේ දහවල් ආහාර වේල          

                                                     65.00        70.00

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: