පාසල් වෑන් රථ වලට නව මංතීරුවක්

පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කරනු ලබන වෑන් රථ සඳහා වෙනම මංතීරුවක් ලබාදීමට මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

තෙවන පාසල් වාරය ආරම්භවීමත් සමඟ මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත බව අමාත්‍යංශ ලේකම් නිහාල් රූපසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

පළමුව කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇත.

 

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − five =