පාසල් වෑන් රථ වලට නව මංතීරුවක්

August 20, 2017 | 3:46 pm    0   269

පාසල් වෑන් රථ වලට නව මංතීරුවක්

පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කරනු ලබන වෑන් රථ සඳහා වෙනම මංතීරුවක් ලබාදීමට මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

තෙවන පාසල් වාරය ආරම්භවීමත් සමඟ මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත බව අමාත්‍යංශ ලේකම් නිහාල් රූපසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

පළමුව කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: