පැසැල් සංවර්ධන සමිති මුදල් එකවර නො‍ගෙවූ මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් සිසුන් සියයකට වාර විභාගය තහනම්

March 29, 2017 | 11:00 am    0   452

පැසැල් සංවර්ධන සමිති මුදල් එකවර නො‍ගෙවූ මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් සිසුන් සියයකට වාර විභාගය තහනම්

පැසැල් සංවර්ධන සමිති මුදල් එකවර නො‍ගෙවූ බව කියන මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ සිසුන් සිය දෙනකුට පමණ මෙවර වාර විභාගයට පෙනී සිටීමේ අවස්ථාව නොදීම හේතුවෙන් සිසුන් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව තිබෙන බව වාර්තාවෙයි.
විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර බෙදන අවස්ථාවේ අදළ ගාස්තු නොගෙවා සිටි සිසුන්ට පන්ති කාමර වලින් පිටතට යන ලෙස විද්‍යාලයේ බලධාරීන් දැනුම්දී තිබෙන අතර මේ සම්බන්ධව මහනුවර කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ඩබ්ලිව්.එම් විජයරත්න මහතාටද සිසුවකුගේ මාපියන් ලිඛිත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.
අදාළ පැමිණිල්ලට අනුව සංවර්ධන සමිති මුදල් නොගෙවීම හා විභාගය අතර සම්බන්ධතාවක් නොමැති බව දකවමින් අදාළ සිසුන්ට විභාගයට පෙනී සිටින්නට ඉඩ ලබාදෙන ලෙස දැන විදුහල්පතිවරයාට දැනුම් දෙමින් පසුගිය 27 වෙනිදා පස්වරු 3.00 ට පමණ ෆැක්ස් මගින් ලිපයක් යොමුකළ බව කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයා ප්‍රකාශ කළේය.
පාසැල් සංවර්ධන සමිති ගාස්තු ලෙස එකවර රුපියල් 6250.00 ක මුදලක් ගෙවන ලෙසත් එම මුදල් නොගෙවන්නේ නම් වාර විභාගයට පෙනී සිටීමට ඉඩ නොදෙන බවත් විදුහල්පතිවරයා සිසුන්ට දැනුම්දී තිබෙන අතර මේ හේතුවෙන් අසරණවූ ඇතැම් මව්පියන් කණකර උකස් කර මුදල් ගෙවා තිබෙන බවද වාර්තාවෙයි.
මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීමට මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විදුහලේ විදුහල්පතිවරයා දුරකතන මගින් සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සහ කළත් ඒ මහතා දුරකතනයට ප්‍රතිචාර නොදැක්වූවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: