පිටරටින් calls එන සල්ලි කැපෙන දුරකථන අංකය මෙන්න

June 12, 2017 | 11:24 am    0   285

පිටරටින් calls එන සල්ලි කැපෙන දුරකථන අංකය මෙන්න

By Editor

ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙකුගේ ජංගම දුරකථනවලට නොදන්නා විදෙස් දුරකථන අංකයකින් මඟ හැරුණු ඇමතුමක් (Missed call) ලැබී ඇති බව ඊයේ (11) වාර්තා වී ඇත.

+1 (767) 502-7697 යන අංකයෙන් මෙම ඇමතුම ලැබී තිබෙන අතර විදෙස් වාර්තා සඳහන් කර සිටින්නේ මෙය ‘One Ring’ Scam අංකයක් බවයි.

එනම් මෙය සංවිධානාත්මකව සිදුකෙරෙන ක්‍රියාවක් වන අතර මෙම මඟ හැරුණු අංකයට යළි ඇමතුමක් ගත් විගස ජාත්‍යන්තර දුරකථන ගාස්තුව ඇතුළුව මුදල් ගෙවා ලබා ගත යුතු විවිධ සේවාවන්වලට ස්වයංක්‍රීයවම සම්බන්ධ වීමක් සිදුවනු ඇත. ඉන් අනතුරුව ක්‍රමානුකූලව ග්‍රාහකයාගේ දුරකථනයෙන් ගාස්තු අයවීමක් සිදුවේ. මෙය වරකට ඩොලර් 20 ක් පමණ මුදලක් වනු ඇති බව සඳහන් වේ.

එබැවින් නොදන්නා ජාත්‍යන්තර දුරකථන අංකවලින් මඟ හැරුණු ඇමතුම් ලැබී තිබිය දී ඒවා හට නැවත වරක් අංකනය කිරීම නොකළ යුතු දෙයක් බවට අදාළ වාර්තා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: