පිළිකා රෝගීන්ට සහය වීමට ඇමතුම් සේවාවක්

December 28, 2016 | 10:30 am    0   844

පිළිකා රෝගීන්ට සහය වීමට ඇමතුම් සේවාවක්

“පිළිකා සරණ උපකාරක ඇමතුම” නමින් ලංකාවේ සිටින පිළිකා රෝගීන්ට තම රෝගය සම්බන්දයෙන් වෛද්‍ය උපදේශනය සහ ප්‍රතිකාර සඳහා සහය වීමේ අරමුණින් ක්ෂණික ඇමතුම් සේවයක් ඊයේ (27) දින සිට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මෙම සේවාව ආරම්භ කරන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක කරු  ජයසූරිය මහතා ඇතුළු පවුලේ සාමාජිකයන් සමඟ පිළිකා සරණ සංගමය එක්වයි.

මෙම ඇමතුම් සේවාවේ මූලස්ථානය මහරගම අපේක්ෂා රෝහල ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කරන අතර පළමු අදියර වැඩසටහන් 3කින් යුතු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ආරම්භ කෙරුණා.

මීට අමතරව කාන්තාවන්ට ඇතිවිය හැකි පියයුරු පිළිකා අවදානම පරික්ෂා කරීමේ ජංගම පර්යේෂණාගාර සේවයක් සහ පිළිකා රෝගය වැළඳුනු දරුවන් වෙනුවෙන් ඉන්දිරා ජයසූරිය ළමා සත්කාරක සේවයද ඉදිරියේදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

 

පිළිකා සරණ උපකාරක ඇමතුම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: