පීලි පනින්න අනූ නමයෙන් තිබුණු කෝච්චිය ප්‍රදේශවාසියෙක් බේරා ගනී

May 22, 2017 | 1:00 pm    0   283

පීලි පනින්න අනූ නමයෙන් තිබුණු කෝච්චිය ප්‍රදේශවාසියෙක් බේරා ගනී

බුළුගහගොඩ සහ ගණේමුල්ල අතරදී පසුගියදා සවස(19) සවස දුම්රිය මාර්ගයේ කෑල්ලක් කැඩී ගොස් තිබියදී ගමන් කරමින් තිබූ පොල්ගහවෙල කාර්යාල දුම්රිය – ප්‍රදේශවාසියකු මැදිහත් වී නතර කරගැනීමට හැකිවීමෙන් සිදු වීමට ගිය මහා විනාශයක් වළකාගැනීමට හැකි වී තිබේ.

මෙම අවස්ථාවේදී එම දුම්රියේ මගීහු 1500කට අධික පිරිසක් ගමන් ගත්හ. සවස 4.40 ට පමණ මෙම සිද්ධිය වී ඇත. රේල්පාරේ අඟල් අටක පමණ කැබැල්ලක් කැඩී ගොස් තිබී ඇති අතර මෙය දුටු රේල්පාර අසල පදිංචිකරුවකු වහා ඉදිරියෙන් එන දුම්රියට තම රතු පැහැති කමිසය (ටීෂර්ට්) ගලවා වැනීම හේතුවෙන් දුම්රිය එම ආසන්නයටම විත් නතර වී ඇත.

පසුව රේල්පාර කැඩුණු ස්ථානය දුම්රිය රියැදුරාත්, නියාමකත් විසින් පරීක්ෂා කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව දුම්රිය යා නොහැකි බවට පැවසීමෙන් පසු මඟීන් දුම්රිය මාර්ගය ඔස්සේ ගණේමුල්ල දුම්රිය ස්ථානය වෙතට ගමන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: