පෘථිවියට අද විශාල ග්‍රාහක 4ක්

ඉතා විශාල අභ්‍යවකාශ ග්‍රාහක 4ක් පෘථිවියට ඉතාමත්ම ආසන්නයෙන් අද ගමන් කරන බව නාසා ආයතනයේ නිල නිවේදනයක සඳහන් වනවා. ඉන් විශාලම ග්‍රාහකයා මීටර් 264ක් වන අතර තත්පරයට කිලෝමීටර් 13ක පමණ අධික වේගයකින් ගමන් කරන බවත් ඔවුන් වැඩි දුරටත් සඳහන් කර සිටිනවා.

මෙම ග්‍රාහක 4 පෘථිවියට කිලෝමීටර මිලියන 1.5ක් පමණ ආසන්න දුරකින් ගමන් කරනු ඇති බවට ඔවුන් ගණනය කිරීම් සිදු කර තිබෙනවා. මෙම ග්‍රාහක 4ම පෘථිවියේ ගැටීමට අඩු සම්භාවිතාවක් පවතින අතර යම් හෙයකින් මෙය පෘථිවි කක්ෂයට ඇතුළු වූවොත් ඉතා දැවැන්ත විනාශයක් සිදුවිය හැකි බවත් වාර්තා කර සිටිනවා.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =