බස් රථ වලට 90% ලොරි වලට 70% දක්වා ලිසිං ණය සිමා වැඩි වේ…

June 7, 2017 | 4:15 pm    0   322

බස් රථ වලට 90% ලොරි වලට 70% දක්වා ලිසිං ණය සිමා වැඩි වේ…

By Editor

නව මුදල් ඇමතිවරයා ලෙස මංගල සමරවීර මහතා වැඩ බාරගැනීමෙන් අනතුරුව, වාහන ආනයනය කිරීමේදී රාජ්‍ය සේවකයන්ට සහන ලබාදීමට අදාළ රෙගුලාසිවල වෙනසක් සිදුකර ඇති බව වාර්තා වනවා.

මහා භාණ්ඩාගාර සහ මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආර්.එච්.එස්. සමරතුංගගේ අත්සනින් නිකුත් කල නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ අමෙරිකානු ඩොලර් 25000ක වාහන සඳහා පැවති බදු සහනය සියයට 65 දක්වා ඉහළ දමා ඇති බවයි. තවද, අමෙරිකානු ඩොලර් 30,000 ට අඩු වාහන සඳහා වන බදු සහනය සියයට 60ක් වන බවද එහි සඳහන් වනවා.

මේ අතර සහනදායී බලපත්‍ර මත ලබාගන්නා මෝටර් රථයක පළමු ලියාපදිංචිය බලපත්‍රලාභියා නමින් පමණක් සිදුකළ යුතු බවත් එහි සඳහන් වේ. සියයට 50ක්ව පැවති ආසන 33ට අඩු බස් රථ සඳහා වන ලීසිං ණය සීමාව, සියයට 90 දක්වා වැඩිකර තිබෙනවා.

වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ඉන්දික සම්පත් මෙරෙන්චිගේ මාධ්‍ය වෙත සඳහන් කර ඇත්තේ සියයට 50 අගයේ පැවති කුඩා ලොරි රථ සඳහා වන ණය සීමාවද සියයට 70 දක්වා ඉහළ දමා ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: