බාලවයස්කාර ස්පා එකක් මාට්‍ටුවෙයි

March 24, 2017 | 2:00 pm    0   690

බාලවයස්කාර ස්පා එකක් මාට්‍ටුවෙයි

ඕස්ට්‍රේලියාවේ පොඩි බබාලට ස්පා එකක් හදලා. අති නවීන ජල සම්බානයන් වගේම, මසාජ් ක්‍රමත්  හඳුන්වල දීල තියෙනවා. මාස 6ට  පහල කට්ටියත් මෙතනට එනව.

රිපොර්ටර්.lk ඇසුරින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: