බැසිල්ගේ දිවිනැගුම නඩුව නොවැම්බර් 13 සිට දිනපතා විභාගයට

දිවිනගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් රුපියල් කෝටි තුනකට ආසන්න මුදලක් වැයකර හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ රුව සහිත ලිත් ලක්ෂ 50 ක් මුද්‍රණය කර බෙදාහැරිමේ සිද්ධියට අදාළ නඩුව කොළඹ මහා අධිකරණයේදී අද (15) විභාග කළේය.

එම අවස්ථාවේදී මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් කුලතුංග මහතා මෙම නඩුව නොවැම්බර් 13 දින සිට දිනපතා විභාග කිරීමට නියෝග කළේය. එදිනට අංක 01 සිට 05 දක්වා සාක්ෂිකරුවන්ට ද අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස නියෝග කළේය.

 

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 1 =