බැසිල්ගේ දිවිනැගුම නඩුව නොවැම්බර් 13 සිට දිනපතා විභාගයට

June 15, 2017 | 4:05 pm    0   253

බැසිල්ගේ දිවිනැගුම නඩුව නොවැම්බර් 13 සිට දිනපතා විභාගයට

දිවිනගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් රුපියල් කෝටි තුනකට ආසන්න මුදලක් වැයකර හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ රුව සහිත ලිත් ලක්ෂ 50 ක් මුද්‍රණය කර බෙදාහැරිමේ සිද්ධියට අදාළ නඩුව කොළඹ මහා අධිකරණයේදී අද (15) විභාග කළේය.

එම අවස්ථාවේදී මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් කුලතුංග මහතා මෙම නඩුව නොවැම්බර් 13 දින සිට දිනපතා විභාග කිරීමට නියෝග කළේය. එදිනට අංක 01 සිට 05 දක්වා සාක්ෂිකරුවන්ට ද අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස නියෝග කළේය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: