බින්ලාඩන්ගේ පුතා ලෝක තස්ත්‍රවාදී ලැයිස්තුවට

January 6, 2017 | 2:36 pm    0   618

බින්ලාඩන්ගේ පුතා ලෝක තස්ත්‍රවාදී ලැයිස්තුවට

ඔසාමා බින්ලාඩන්ගේ පුතෙකු වන හම්සා බින්ලාඩන් එක්සත් ජනපදය විසින් ගොලීයා තස්ත්‍රවාදීන්ගේ ලැයිස්තුවට නිල වශයෙන් ඇතුළත් කර ඇති බව වාර්තාවනවා.

මොහු 2011 වසරේ ඇබටෝබාද් මෙහෙයුමේදී අත්අඩංගුවට පත්වූ බින්ලාදන්ගේ බිරිඳකගේ පුතු බවයි සඳහන් වන්නේ. හම්සා බින්ලාඩන් අල්කයිඩා සාමාජිකයෙකු ලෙස පසුගිය වසරේ නිල වශයෙන් නම් කෙරුණු අතර ඉදිරියේදී එම සංවිධානයේ නායකත්වයට පත්වනු ඇති බව විශ්වාස කෙරෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: