බූස්ස කඳවුරෙන් කොටසක් අධිකරණ අමාත්‍යංශයට

April 21, 2017 | 3:00 pm    0   376

බූස්ස කඳවුරෙන් කොටසක් අධිකරණ අමාත්‍යංශයට

ගාල්ල බූස්ස යුද හමුදා කඳවුර සහිත අක්කර 10ක ඉඩමෙන් අක්කර 05ක් අධිකරණ සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම සඳහා මූලික මැනුම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

බූස්ස කඳවුර මේ වන විට භාවිත කරන්නේ යුද්ධයෙන් ආබාධිත වූ හමුදා සෙබළුන් පුනරුත්ථාපනය සඳහා වන අතර මෙම මැනුම් කටයුතු හේතුවෙන් කඳවුරේ නේවාසික ආබාධිත හමුදා සෙබළුන් බලවත් සේ නොසන්සුන් වී ඇති බව වාර්තා වේ.

පුනරුත්ථාපනය සඳහා යොමු කර ඇති ආබාධිත සොල්දාදුවන් හා නිලධාරීන් පිරිස 1300කට අධික වන අතර ඔවුන් දෙනෙත් අඳභාවයට පත්වීමේ සිට අත් පා විවිධ මට්ටමෙන් අහිමිවීම් දක්වා ආබාධිතභාවයට පත් වී ඇත්තෝ වන්නෝ ය.

ගාල්ල බූස්ස කඳවුරේදී පුනරුත්ථාපනය ලබන එම ආබාධිත රණවිරුවන් ක්‍රීඩා, සංගීතය, වෘත්තීය පුහුණු, කියවීම වැනි විවිධ ක්‍රියාකාරකම්වලට යොමු කර ඇති අතර ඒ සඳහා වන පහසුකම්ද මෙම කඳවුරේ ඉදි කර ඇත.

බූස්ස කඳවුර අසල බෞද්ධ විහාරාධිපති ගුණානන්ද හිමියන්ද මේ සම්බන්ධයෙන් සිය අකමැත්ත පල කරන අතර ප්‍රදේශයේ සිවිල් සංවිධාන විරෝධයද මේ වෙත එල්ල වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: