පිඹුරු මසාජ් සෙන්ටර්

April 19, 2017 | 2:00 pm    0   417

පිඹුරු මසාජ් සෙන්ටර්

මේක නම් පුදුම හිතෙන නෙක් මසාජ් එකක්. මෙම සැලුන් එක පිහිටා තිබෙන්නේ ජර්මනියේ. මොන්ටි කියන පයිතන් වර්ගයේ සර්පයෙක් මගින් තමයි පාරිභෝගිකයින් හට මෙම නෙක් මසාජ් එක ලබා දෙන්නේ.

ඇත්තෙන්ම සමාන්‍යයෙන් මසාජ් එකකට ගියාම වෙන්නේ මනස රිලැක්ස් වෙන එක. ශරිරයට සනීපයක් දැනෙන එක. ඒත් ඒ හැඟිම සර්පයෙක් මෙහෙම මසාජ් කරද්දි ලබා ගන්න පුළුවන්ද? එවැනි දෙයක් ඇහෙනකොටත් පිළිකුලක් වගේම බියක් දැනෙනවා නම් එය අතිශය සමාන්‍යයි.

ඒත් අවුරුදු 13 ක් තිස්සේම මේ දෙයට කැමති කට්ටියත් ඉන්නවා. ඒ වගේම මෙම සේවාව ලබා දීමට කිසිදු අමතර මුදලක් ඔවුන් අය කරන්නේ නෑ.

නමුත් පාරිභෝගිකයන්ට කැමති මුදලක් මෙම සර්පයාගේ ආහාර සඳහා ආධාර ලෙස ලබා දිය හැකියි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: