බේරුවල මාරක බෝට්ටු අනතුරේ කවුරුත් නොදුටු සේයාරූවක්

March 8, 2017 | 2:30 pm    0   530

බේරුවල මාරක බෝට්ටු අනතුරේ කවුරුත් නොදුටු සේයාරූවක්

බේරුවල මීසමට අයත් සා. ලාසරස් දෙව් මැදුරේ ධීවර ප‍්‍රජාව සිය ධීවර කර්මාන්තයට ආශිර්වාද පතා සෑම වසරකම පෙබරවරි මස ‘සින්ද්‍රාත්‍රි’ දේව මෑණියන්ගේ මංගල්‍යය අවස්ථාවේ සිදු කරන බෝට්ටු පෙරහැර මෙම වසරේදීත් පැවැත්වුවා. නමුත් මෙවර බෝට්ටු පෙරහරේ සිදුවූ බෝට්ටු පෙරැලීමෙන් මේ වන විට 16 දෙනෙකු මියගොස් එක් කාන්තාවක් බරපතල තත්වයේ ප‍්‍රතිකාර ලබමින් සිටී. බෝට්ටුවට දැරිය නොහැකි ප‍්‍රමාණයක් එනම් 40 කට වැඩි පිරිසක් බෝට්ටුවේ ගමන් ගත් බව වාර්ථා වූ අතර එම අනතුරට පත් බෝට්ටුව පෙරැලීමට පෙර එහි ගමන් ගත් බැතිමතුන් හා බොට්ටු පෙරහැරේ යන ආකාරයේ සේයාරුවක් එම  බෝට්ටු පෙරහැරේම ගමන්ගත් බෝට්ටුවක සිටි බැතිමතෙකුගේ කැමරාවක සටහන් ව තිබුණි. මෙහි දැක්වෙන්නේ අනතුරට පත් බෝට්ටුව පෙරලීමට පෙර ගත් එම දුලබ සේයාරුවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: