බෝම්බයක් ඇතැයි ලැබුණු ඇමතුමක් නිසා දුම්රිය ප්‍රමාදවෙලා

December 27, 2016 | 11:00 am    0   668

බෝම්බයක් ඇතැයි ලැබුණු ඇමතුමක් නිසා දුම්රිය ප්‍රමාදවෙලා

ඊයේ දිනයේ (26) බදුල්ල රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියේ බෝම්බයක් සහිත බෑගයක් ඇතැයි කියා පොලීසියට ලැබුණු ඇමතුමක් අනුව එම දුම්රියේ සිටි සියලුම මගීන් ඉවත්කොට හදිසි පරික්ෂාවකට ලක්කිරීමෙන් අනතුරුව බදුල්ල බලා ධාවනය කර තිබෙනවා.

එම හේතුව නිසා රාත්‍රී 8 ට කොළඹ කොටුවෙන් පිටත් වීමට නියමිතව තිබුණු දුම්රිය පැය දෙකහමාරක කාලයක් ප්‍රමාදවී ධාවනය කර තිබෙන බවත්, එම හදිසි මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කලේ විශේෂ කාර්ය බලකාය සහ පොලීසිය එක්ව බවත් වාර්තාවනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: