බෝසතාණන් වහන්සේ බුදුවීමට පෙර යාමයේදී දුටු සිහින 05.

May 10, 2017 | 10:00 am    0   289

බෝසතාණන් වහන්සේ බුදුවීමට පෙර යාමයේදී දුටු සිහින 05.

 

01 මහ පොළව බෝසතාණන්වහන්සේට යහනක් විය.හිමාලය(මහාමේරුව) කොට්ටයක් විය.උඩුකුරුව සැතපී සිටින උන් වහන්සේගේ වම් අත පෙරදිග සයුරේද , දකුණු අත බටහිර සයුරේද , දෙපා දකුණු සයුරේද විය.ඉන් අදහස් වූයේ උන්වහන්සේගේ ධර්මය මේ මහා ලෝකය පුරා පැතිරී යන බවය.

02 බෝසතාණන්වහන්සේගේ නාභියෙන් ඊතණ ගසක් මතුවී අහස උසට පැතිරී ගියේය.එයිනි උන්වහන්සේ ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය අවබෝධ කරගන්නා බවට පෙරනිමිති විය

03 කලුහිස් ඇති සුදු ශරීර ඇති නර පණුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් පා මතින් නැගී උන්වහන්සේගේ දණහිස් වසාගත්හ.මෙයින් කියැවුනේ බොහෝ ගිහි පිරිස් උන්වහන්සේගේ ධර්මය අවබෝධ කරගනිමින් තම දායක දායිකාවන් වන බවය.

04 නොයෙක් වර්ණ ඇති ළිහිණියන් සතර කොණෙන් පැමිණ උන්වහන්සේ අභියස සිටගත්හ.එයින් අදහස් වූයේ සිවුකුල වලින් පැමිණෙන්නාවූ සියලුදෙනා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයින් වන බවය

05 මහා අසුචි පර්වතයක් හා විලක් මතින් එහි නොගෑවී සක්මන් කිරීම.එයින් අදහස් වූයේ බොහෝ සේ ලැබෙන සිවුපසයෙහි නොඇලෙන බවය.

හසිත හේරත්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: