බෞද්ධ සිද්දස්ථාන වලට සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය

January 4, 2017 | 11:30 am    0   1005

බෞද්ධ සිද්දස්ථාන වලට සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය

බෞද්ධ සිදස්ථාන, වෙහෙර විහාර මෙන්ම පුරා විද්‍යා වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන වලට ආරක්ෂාව සඳහා සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය යොදවා එම ස්ථාන සුරකීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් මෙම වසරේ සිට ආරම්භ කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා.

අඩු පහසුකම් සහිත වෙහෙර විහාරස්ථාන සංවර්ධනය සඳහා පිහිටුවන ලද බෞද්ධ පුනරුද අරමුදල යටතේ රුපියල් මිලියන 107ක මුදලක් එම විහාරස්ථාන අතර, බෙදාදීමේ කටයුත්ත ඊයේ ජනාධිපති මන්දීරයේදී සිදුකෙරුණු අතර එම අවස්තාවේදී මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියා….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: