“මගී පහසුකම් නැති දුම්රිය මැදිරි තවත් එපා” – දුම්රිය නියාමක සංගමය

July 11, 2017 | 4:37 pm    0   276

“මගී පහසුකම් නැති දුම්රිය මැදිරි තවත් එපා” – දුම්රිය නියාමක සංගමය

දුම්රිය මගින් සඳහා පහසුකම් නොමැති සහ වෙනත් අඩුපාඩු සහිත දුම්රිය මැදිරි අගෝස්තු 01 වැනිදා සිට අංගනවලින් රැගෙන යාම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ලංකා දුම්රිය නියාමක සංගමය තීරණය කර ඇත.

දැනට ධාවනයට යොදා තිබෙන දුම්රිය මැදිරි පිලිබඳ කිසිසේත්ම සැහීමකට පත්විය නොහැකි බවත්, මගින් සඳහා අවශ්‍ය මුලික පහසුකම් වත් නිසි ලෙස සපුරා නොමැති බවත් එම සංගමය චෝදනා කරයි.

දුම්රිය මැදිරිවල වැසිකිලි පැවතිය ද ඒවා ඉතාමත් පහල මට්ටමක පවතින බවත් වැසිකිලි දැඩි දුර්ගන්ධයකින් යුතු බවත් ඔවුන් වැඩිදුරටත් පේනවා දේ.

තවද දුම්රිය මැදිරි බොහොමයක විදුලි පංකා නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවෙන අතර, මැදිරි කවුළු වල විදුරු ගැලවී දොරවල් අබලන් තත්වයක පවතින බවත් ඔවුන් සඳහා කරයි.

මෙම සියලු අඩුපාඩු නිසා අවසානයේ මගීන්ගේ දෝෂාරෝපණයට ලක්වන්නේ දුම්රිය නියාමකවරුන් බැවින් එවන් අඩුපාඩු සහිත මැදිරි ධාවනයට රැගෙන නොයාමට තීරණය කර ඇති බව දුම්රිය නියමක සංගමය ප්‍රවාහන ඇමති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා සහ දුම්රිය සාමාන්‍යධිකාරී බි.ඒ.පි. ආරියරත්න යන අය දැනුවත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: