මඩකලපුවේ ගොළු දරුවෙක් සැත්කමකින් පසු කතා කරයි

July 10, 2017 | 4:15 pm    0   84

මඩකලපුවේ ගොළු දරුවෙක් සැත්කමකින් පසු කතා කරයි

ගොළු දරුවෙකුට මඩකලපුව ශික්ෂණ රෝහලේදී සිදුකළ සාර්ථක සැත්කමකින් පසු එම දරුවට කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබී ඇති බව මඩකලපුව ශික්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ එම්. ඉබ්රාලබ්බේ මහතා පවසයි.

එරාවුර්හි පදිංචි මෙම දරුවා උපතේ සිටම කතා කිරීමේ අපහසුවෙන් සිටි අයෙකි.

මඩකලපුව ශික්ෂණ රෝහලේ උගුර, කන සහ නාසය පිලිබඳ විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය එස්.ජිවදාස් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ සිට පැමිණි වෛද්‍ය කණ්ඩායමක සහයෝගය ඇතුව සිදුකල පැය හය හමාරක කාලයකදී සිදුකල සැත්කමකින් පසු මෙම දරුවට කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබී ඇති බව වාර්තාවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: