මත්පැන් මිල ඉහළට

August 2, 2017 | 5:35 pm    0   540

මත්පැන් මිල ඉහළට

ආනයනික තොග ස්ප්‍රීතු සඳහා රුපියල් 25.00 ක තීරු බද්දක් අය කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ. 

ඊයේ (01) සිට මෙම නව බද්ද ක්‍රියාත්ම වේ.

එසේම ප්‍රතිඅපනයනය කිරීමට හෝ විදේශ මුදල් සඳහා තීරුබදු රහිත සාප්පුවල අලෙවියට තබා ඇති හෝ නොවන, තොග වශයෙන් ආනයනය කරනු ලබන රටබීම සඳහා ද අදාළ බදුවල වෙනසක් සිදුව ඇත.

මේ සම්බන්ධ ගැසට් නිවේදනය ඉදිරියේදී නිකුත් වීමට නියමිතය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: