මනාලිය Wedding එක දවසේ මධුසමය වෙනුවෙන් පියයුරු විකුණයි

October 11, 2016 | 3:02 pm    0   2475

මනාලිය Wedding  එක දවසේ මධුසමය වෙනුවෙන් පියයුරු විකුණයි

මේ අපුරු සිදුවීම වාර්තා වෙන්නේ චීනයෙන්. චීනයේ ජයට පැවැත්වුණු විවාහ උත්සවයක් අතරතුරදී මනමාලිය හරි අපූරු වැඩක් කරලා.

ඒ තමයි මධුසමය ගත කරන්න සල්ලි හොයාගන්න තමන්ගේ පියයුරු විකුණලා. මේ වැඬේට මනමාලයත් එකෙන්ම කැමති වෙලා තියෙනවා.

Wedding එකට ආපු අයට මනමාලියගේ පියයුරු ස්පර්ශ කරන්නත් ඒවගේම ඡායාරූප ගන්නත් මනමාලයා අවසර දීලා තියෙනවා.

මේ විදිහට මනමාලියගේ පියයුරු ස්පර්ශ කරලා ලබාගන්න මුදලෙන් කපල් එක සතුටෙන් මධුසමය ගත කරන්න තමයි බලාපොරොත්තුවෙලා තියෙන්නේ.

මේ විදිහට මංගල දිනයේදී මනමාලිය පියයුරු ස්පර්ශ කරන්නත්, ජායාරූප ගන්නත් ලබාදුන් අවස්ථාවේ වීඩියෝවත් පහතින් බලන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: